Agenda/ huiswerk

Huiswerk is voor ons, de leerkrachten van de Heilig Hartschool, belangrijk.  We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. Door hun huiswerk te maken leren onze kinderen ook zelfstandig te werken.  Op die manier bereiden we hen al stapje per stapje voor op werken in het secundair onderwijs.

Om onze doelstellingen bij huiswerk te realiseren, rekenen we op u, de ouders.  Met uw hulp en dagelijkse interesse voor het huiswerk van uw kind blijven we onze kinderen motiveren en helpen we hen in het steeds zelfstandiger worden.

Wat is hulp bij huiswerk ?

Wat bedoelen we precies met hulp bij huiswerk ?  Op welke manier helpen we onze kinderen het beste ?

Dit zijn geen makkelijke vragen !

We vinden het belangrijk u duidelijk te informeren over wat wij wel én niet van ouders verwachten inzake huiswerkondersteuning.

 

WE VERWACHTEN WEL :
We vinden het in de eerste plaats belangrijk dat u goede omstandigheden aan uw kind aanbiedt.  Een rustige werksfeer, wat plaats, warmte, licht,…  De ideale omstandigheden bestaan nergens, maar in elk gezin is het mogelijk om te zoeken naar het meest haalbare.
Vervolgens vinden we het belangrijk dat u interesse toont voor het huiswerk van uw kind.  Dit kan u op verschillende manieren doen :

–          Als het nodig is, kan u uw kind aanmoedigen om met het huiswerk te beginnen.
–          Controleer of het huiswerk al dan niet gemaakt is.
–          Elk kind heeft graag een luisterend oor als het hardop leest.

Uiteindelijk is het ook belangrijk te onderstrepen dat het kind het huiswerk zelfstandig moet maken.  We proberen steeds een opdracht te geven die het kind aankan en foutjes maken màg.  De foutjes tonen aan de juf of de meester welke problemen het kind nog heeft met de geziene leerstof.

We verwachten dat u ons contacteert, indien er zich ernstige moeilijkheden voordoen bij het maken van het huiswerk.  U mag gerust uw reacties hierrond noteren in de agenda van uw kind of op het huiswerk.  Indien uw kind het huiswerk niet kon maken, gelieve de reden te vermelden.


WE VERWACHTEN NIET :
We verwachten niet van de ouders dat ze uitleg geven indien een kind iets niet begrijpt.  We begrijpen dat het soms voor ouders moeilijk is om niet te antwoorden op een vraag van hun oogappel, maar helpen we onze kinderen hiermee echt vooruit ?  Moedig uw kinderen aan om met vragen naar de leerkracht te komen.

We verwachten ook niet dat u het huiswerk verbetert.  Verbeteren doen wij wel.  Moedig uw kinderen wel aan om hun best te doen voor het huiswerk, stimuleer hen om erbij na te denken en zorg ervoor dat ze er de nodige tijd voor maken.

We verwachten niet dat u nog extra oefeningen opgeeft aan uw kind, wanneer uw kind het moeilijk heeft met de leerinhoud.  Er zijn grenzen aan huiswerk en een kind heeft ook nog behoefte aan spel en vrije tijd.

SPECIFIEKE VERWACHTINGEN NAAR GELANG VAN DE LEEFTIJD :
Naar gelang van de leeftijd van het kind zijn er een aantal specifieke verwachtingen die te maken hebben met het leren zelfstandig te werken.

In het eerste en tweede leerjaar kan het nog aangewezen zijn om toezicht te houden.  Elk kind is hierin anders.  Wanneer het kind dat kan, laat het dan zelfstandig werken.

In het derde en vierde leerjaar leert uw kind de schoolagenda te gebruiken.  In de agenda vindt het een overzicht van alle taken en lessen.  Maak samen met uw kind gebruik van dit werkinstrument.  Besteed er de nodige aandacht aan.   Het kind verwerft meer en meer autonomie, maar rekent toch nog graag op mama en papa.  Wees niet verbaasd als uw kind u vraagt om de les al eens op te vragen.

In het vijfde leerjaar leggen we de nadruk op het leren plannen.  Met welke taak begin ik en wat werk ik vervolgens af ?  Heb oog voor die planning die uw kind maakt en maak eventueel een eerste periode samen een planning op.  Vijfdeklassers zijn trots als ze zelfstandig een taak kunnen afwerken.  Geef hen de autonomie die ze aankunnen.  Laat hen zelf beslissen wanneer ze een taak afwerken.  Ze krijgen meer en meer opdrachten waarvoor ze enkele dagen tijd hebben.  Zelf een werkplanning opstellen behoort hierbij tot het leerproces.

In het zesde leerjaar geven we kinderen nog meer autonomie.  Maak hen en niet meer zozeer uzelf verantwoordelijk voor de planning en de afwerking van het huiswerk. Beperk uw inbreng tot het tonen van interesse en aanmoedigen als het nodig is.

Enkele afspraken:
–          We voorzien (buiten de toetsenperiodes) dat kinderen ongeveer 15 minuten (1ste en 2de leerjaar), 25 minuten (3de en 4de leerjaar) en 35 minuten (5de en 6de leerjaar) werken aan hun huiswerk.
–          De opdrachten kunnen heel divers zijn : rekenen of taal, opzoekwerk, een les leren, lezen.
–          Indien uw kind het huiswerk niet kan oplossen, noteert u dat in de agenda.  De leerkracht zal de leerstof dan opnieuw uitleggen.
–          Als het huiswerk niet in orde is, moet het tegen de volgende dag of tijdens de speeltijd gemaakt worden.  Bij geregelde problemen noteert de leerkracht dit in de agenda of neemt contact op met de ouders.

Tenslotte nog een belangrijke opmerking :

Kinderen uit dezelfde klas kunnen een verschillend huiswerk krijgen. We streven naar een gelijkwaardige inspanning van elk kind en naar een huiswerk dat een haalbare kaart is voor elk kind.

We hopen hiermee wat duidelijkheid te kunnen scheppen rond huiswerk.  Mochten er toch nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam