Inschrijvingen

Wenst u kennis te maken met onze school?

Dan kan u telefonisch een afspraak maken op het nummer 050/60 04 72 of via mail : directie.heilighartschool@sgsaeftinghe.be.

We geven graag een woordje uitleg over de werking van onze school en eventueel kunt u ook een kijkje komen nemen in onze klassen.

Het is wettelijk bepaald dat u als ouder steeds vrij kunt kiezen naar welke school uw kind zal gaan, ook wanneer uw kind ingeschreven is in een kinderdagverblijf gelegen aan een andere school.


Instapdata:

PEUTERS vanaf 2,5 JAAR 

Nieuwe peuters zijn steeds welkom vanaf 2,5 jaar om hun “schoolcarrière” te beginnen op vaste instapdata.

Deze instapdata zijn telkens na de vakanties vastgelegd. Ze kunnen “instappen” op de volgende momenten:

– de eerste schooldag na de zomervakantie
– de eerste schooldag na de herfstvakantie
– de eerste schooldag van februari
– de eerste schooldag na de krokusvakantie
– de eerste schooldag na de paasvakantie
– de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Voorwaarde is wel dat uw kleuter de leeftijd van 2,5 jaar heeft bereikt op het moment dat hij/zij voor het eerst naar school komt.

KINDEREN vanaf 3 JAAR tot 12 JAAR

Indien een kind reeds naar school gaat en bv. wegens verhuis naar een dichterbij gelegen school wenst te komen, dan kan het kind direct ingeschreven worden en schoollopen op de nieuwe school. U hoeft in dit geval geen rekening te houden met de instapperiodes.


Inschrijvingen:

Onze school heeft een ruime capaciteit. Zo beschikken wij over een capaciteit van:

– maximum 75 aantal kleuters
– maximum 75 leerlingen in het 1ste t/m 3de leerjaar
– maximum 75 leerlingen in het 4de t/m 6de leerjaar

Zolang deze capaciteit niet wordt overschreden, is er geen inschrijvingsstop.

Indien uw kindje bijna 2,5 jaar is en nog niet is ingeschreven, vragen wij u dit te doen voor 1 februari. Uw kind hoeft daarom natuurlijk niet onmiddellijk naar school te komen, dit kan wanneer u dit wenst.  Wij zijn u zeer dankbaar indien u dit bericht ook kunt doorgeven binnen uw familie- en vriendenkring.

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming van het schoolreglement en het pedagogisch project.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.  Dit kan zowel de SIS-kaart, ID-kaart of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, …

Wij vragen de ouders tevens om een ziekenfondsvignet mee te brengen op naam van het kind.De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school.

 

VOOR HET EERST OP ONZE SCHOOL?

Voor uw kind zal de eerste schooldag een belangrijke stap zijn in zijn/haar jonge leventje.  Daarom geven wij graag een aantal tips en aanbevelingen mee:

– Praat met uw kind op een aangename manier over de school zodat de kleuter ervaart dat het naar school mag en niet moet.

– Geef uw kleuter een voldoende ruime schooltas mee met een eenvoudige sluiting die hij/zij zelf kan open maken. In dit tasje zitten het best: papieren zakdoekjes, een genaamtekende brooddoos, fruitdoosje en droge koek.

– Trek gemakkelijke kledij aan zodat hij/zij niet teveel hulp nodig heeft bij het aan- en uitkleden.  Op die manier worden ook ‘ongelukjes’ zoveel als mogelijk vermeden.

– Maak het afscheid niet te lang. Eens u merkt dat uw kind veilig bij de juf is, zegt u hartelijk dag en verdwijnt u. Zorg ervoor dat u niet zichtbaar blijft voor het raam of aan de schoolpoort.

– Naar school gaan, is vermoeiend en belastend. Zorg ervoor dat uw kind vroeg genoeg kan gaan slapen ’s avonds om te bekomen van de opgedane ervaringen.

– Geef de werkjes die uw kleuter meebrengt van de school een plaatsje in uw huis. Toon u blij om zijn/haar werkje, ook al zijn het enkel krabbels. Voor uw kind is het een prestatie en verwerking van emoties.