Leden

Wie zijn ze? Wat drijft ze?

De leden van onze Ouderraad zijn vrijwilligers die zich volkomen belangeloos inzetten voor de school.

De kern van onze Ouderraad bestaat uit :

 

Sandra Beerts, mama van Charlotte en Nathan, let goed op onze centen en houdt ook de administratie van onze Ouderraad bij.

Ik draag een groot Hart voor onze school en vind het belangrijk om actief bij te dragen tot  een school waar iedereen zich thuis voelt

 

Ilse Penne is de mama van Scott . Zij doet de productie van ons Hartendiefje !

“Ik heb een talent voor zaken en voor esthetiek: die zet ik graag in ten dienste van de H.-Hartschool”

 

Aline Dutrieux , fiere mama van wakkere boys  Thibault, Arnaud, Guillaume en Jérôme  en is werkelijk onze doe-al!

“Ik zie de school als het verlengde van de thuisomgeving en dan wil ik daar ook actief aanwezig zijn”

 

Dirk Debroey is papa van Thomas en Charlotte. Hij is voorzitter van de Ouderraad en beroepsactief betrokken bij het onderwijsbeleid.

“Kinderen, school en ouders vormen een gelijkzijdige driehoek. Als ouders willen wij bijdragen tot de realisatie van het pedagogisch project van de H.-Hartschool.”

 

Milla Vilela is Kate’s mum, she’s Brazilian and loves tennis. For a school with a multicultural population it is important to have “inpats” in our parent council.

Participating in the parent’s council engages my creativity and helpfulness. Plus : it’s an informal, nice and stimulating group.”

 

Rafaëlle De Troeyer is mama van Otto en houdt van aanpakken. Zij apprecieert  onze directe manier van communiceren en onze actiegerichtheid.

Ouderraad H.-Hart is echt een Topteam – dat had ik in feite niet verwacht. Vergaderingen zijn echte werkvergaderingen, geen eindeloze discussies maar samen zoeken naar concrete oplossingen.”