Ouderraad

Onze doelstellingen :

Het doel van de ouderraad is heel eenvoudig.  Wij PARTICIPEREN, nemen deel aan het schoolleven.
Daarbij gaan we uit van twee basisprincipes :

  1. We vertegenwoordigen ALLE ouders van de school
  2. We creëren op een positieve manier een meerwaarde voor de school.  Vandaar zijn de activiteiten van de ouderraad altijd in samenspraak met de school.  We houden ons daarentegen niet bezig met de pedagogische taken die leerkrachten, de zorgcoördinator en de directie hebben.

Onze werking situeert zich vnl. op 3 draagvlakken :

  1. De band tussen ouders, leerkrachten, directie en de school verstevigen.

Dit uit zich o.a. in ’t Hartendiefje.  Via foto’s, verslagen blijft u als ouder op de hoogte van wat reilt en zelt in de school, en niet alleen in het klasje van uw kind(eren).  Het geeft een overzicht van belangrijke activiteiten, accenten die de school legt.
Ook de organisatie van een kaas- en wijnavond, zorgt ervoor dat je op een andere, rustige, niet-alledaagse manier kennis kan maken met ouders van vriendjes, met leerkrachten.

2.    De school ondersteunen met zaken die de specifieke taken van leerkrachten overstijgen.

Zo heb je de o.a. het jaarlijks omtoveren van de school in kerstsfeer, het organiseren van activiteiten rond gedichtendag, dag van de leerkracht,

Ook het louter ‘een handje toesteken’ hoort daarbij.  Denk maar aan het schoolfeest, oliebollen bakken tijdens het carnavalsfeest, taart en koffie zetten bij het grootouderfeest, meehelpen op de kerstdrink en nog zo veel meer…
Op zulke dagen  komen we handen tekort en is alle hulp welkom.

3.    Ondersteunen van een aantal ‘pedagogische’ accenten die de school legt maar waar school en gezin eigenlijk samen verantwoordelijkheid dragen.
Veiligheid van en naar school:  Fietshelmen aanbieden voor de kinderen van het eerste leerjaar en alle andere nieuwe kinderen, actief meewerken aan het verkeersproject van de school  meedenken hoe we de schoolbuurt veiliger kunnen maken, …

Gezondheidsbeleid op school wordt ondersteund door de actie Tutti-Frutti, het aanbieden van enkel nog water i.p.v. frisdranken, …

Socio-emotionele ontwikkeling van het kind is belangrijk.  Uiteraard is hier samenwerking met school en gezin van belang.  We zijn niet alleen  verheugd dat er elk jaar in de school aandacht gaat naar ‘De Vriendschapsweek’ maar dat ze ook onze kinderen gevoelig maken voor belangrijke waarden zoals: respect voor elkaar, zorg dragen voor…,orde en netheid, samen leren werken en spelen, beleefdheid, stiptheid, eerlijkheid,…