Opvang

Voor- en naschoolse opvang :

U hebt er wellicht al van gehoord: de morgen- en avondopvang kan fiscale voordelen opleveren. Voor eind april  kan en moet de school een fiscaal attest uitschrijven. Die attesten worden opgemaakt voor die ouders van wie de kinderen in de opvang blijven. Maar om zoiets vlot te laten verlopen, maken we graag duidelijke afspraken.


Er is elke dag opvang voorzien:

 

’s Morgens :

Vanaf 8.15 uur gaat de schoolpoort open.  Wie vroeger naar school komt, kan gebruik maken van de voorschoolse opvang vanaf  7.45 uur in de eetzaal.

’s Middags :

De overblijvers kunnen ’s middags warm eten, een belegd broodje bestellen of hun lunchpakket nuttigen.  Bij de warme maaltijd zijn soep en middagopvang inbegrepen. Bij een belegd broodje (ham, kaas of smos) betaalt u voor het bestelde broodje en de middagopvang.  Bij een lunchpakket betaalt u voor de middagopvang. Wij bieden voor alle kinderen die overblijven over de middag alleen nog water aan die gezuiverd en gekoeld wordt.

Iedere morgen worden de bestellingen opgenomen.  Wij vragen  u om dit mee te delen via de agenda (lagere school) of de leerkracht op de hoogte te brengen (kleuterschool).  We raden de kinderen aan om hun lunch in een genaamtekende brooddoos mee te brengen. Het is niet toegelaten voor de overblijvers om de school tijdens de middagpauze te verlaten.

’s Avonds :

Het kwartier toezicht net voor schooltijd en het eerste kwartier toezicht net na schooltijd horen bij het gewone schoolgebeuren en zijn bijgevolg gratis.  Van 7.45u. tot 8.15u. en van 15.45u. tot 18.30 u. is de opvang te betalen.

Kinderen die in de avondopvang blijven, kunnen onbeperkt gratis water drinken.  De kinderen mogen een koek of stuk fruit meebrengen.  Inschrijven is niet nodig.  De persoon die opvang verzorgt, houdt de aanwezigheden bij. Bij afhaling zal u gevraagd worden een handtekening te plaatsen.

Er is zowel morgenopvang als avondopvang vanaf de eerste schooldag.
Dit zijn extra diensten die de school aanbiedt en horen bijgevolg niet tot de scherpe maximumfactuur.