Werking

Wadisda?

Welkom op de pagina van de Ouderraad van de Heilig Harstschool. Ouders en school werken samen aan de opvoeding van de kinderen.

Onze ouderraad is op structurele wijze betrokken bij het beleid van de school. Wij willen de schoolleiding met raad en daad bijstaan.

Wij communiceren op een heel open en directe wijze met de directie over in feite alles wat de school aanbelangt :

  • de organisatie van de school
  • de onderwijskundige keuzes
  • het zorgbeleid
  • de buitenschoolse activiteiten

Wij vinden het ook heel belangrijk om de school mee materieel te ondersteunen :

  • door onze inzet bij thema-versieringen (Halloween, Kerstmis, Pasen)
  • bakken van oliebollen
  • gezellig ontbijt
  • organiseren van activiteiten die ouders samenbrengen
  • extra middelen inzamelen voor de school door een BBQ, cakeverkoop

Tenslotte neemt onze Ouderraad initiatief voor de realisatie van ons Hartendiefje, waar we terecht fier op zijn!

Voor meer info over ouderparticipatie zie: www.vcov.be