Dagindeling

Kinderen naar school brengen :

De schoolpoort gaat ’s morgens open om 8.15 uur en ’s middags om 13.15 uur.
In onze school kunnen de ouders hun kinderen begeleiden tot aan de kleine poort op de speelplaats. Kinderen van de peuter/ eerste kleuterklas worden  door  hun juf onthaald elke morgen aan de  dubbele glazen deur in de Heilig Hartlaan.
Na het belsignaal komen alle leerkrachten hun leerlingen halen op de speelplaats. Dringende korte mededelingen kunnen gedaan worden voor dit belsignaal. U kunt ook een afspraak maken wanneer u een uitgebreider gesprek wenst met de leerkracht.
Wie te laat komt, stoort het klasgebeuren. Mogen we dan ook vragen dat de kinderen stipt aanwezig zijn voor de aanvang van de lessen.
Wie met de fiets komt, stalt deze op de voorziene plaats. Bij het binnen komen van de school stap je af en ga je met de fiets aan de hand. Wie naar school komt met de fiets is verplicht om een fietshelm te dragen!

De lessen :

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
begin 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur
einde 12.10 uur 12.10 uur 12.10 uur 12.10 uur 12.10 uur
begin 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur 13.30 uur
einde 15.30 uur 15.30 uur 15.30 uur 15.30 uur

 

Kinderen afhalen :

Bij het eindigen van de lessen verzamelen de kinderen per klas op de speelplaats. De ouders wachten buiten de schoolpoort om hun kinderen af te halen.
Er zijn begeleide rijen voorzien (’s middags en ’s avonds) richting Zoutelaan en Dumortierlaan.

Indien u andere kinderen meeneemt, rekent de school erop dat de ouders alsook de leerkracht verwittigd zijn.
Indien uw kind een kwartier na het einde van de lessen niet is afgehaald, wordt het doorverwezen naar de opvang.

Let wel : op woensdag is er geen opvang.