Huiswerkklas

Op onze school worden de kinderen die na school in de opvang blijven verplicht om in de huiswerkklas onder begeleiding van leerkrachten hun taken te maken.
Wij engageren ons om dit 3 maal per week te organiseren, de maandag, dinsdag en donderdag.
1X per maand is er geen huiswerkklas omdat de leerkrachten dan personeelsvergadering hebben na school. Dit wordt altijd aangekondigd op de nieuwsbrief van de maand.

De huiswerkklas start om 15.40 u tot 16.10 u

De kinderen krijgen eerst de kans om na schooltijd een beker water te drinken en/ of hun koek op te eten in de eetzaal vooraleer ze met de leerkracht naar de huiswerkklas gaan.
Alle kinderen werken dan gedurende een half uurtje aan hun taken en lessen. Wat niet klaar is moet  thuis verder afgewerkt worden!
Wij richten deze service enkel in omdat de kinderen die lang in de opvang blijven niet ‘s avonds laat nog zouden moeten starten met hun taken.

Dit betekent uiteraard niet dat de ouders de taken en de lessen niet meer moeten opvolgen. Het agenda moet nog steeds door de ouders ondertekend worden, zodat ze betrokken blijven bij het huiswerkgebeuren van hun kind.

De leerkrachten die de kinderen begeleiden zorgen ervoor dat de kinderen in een rustige sfeer kunnen werken aan hun taken.

Het blijft in de eerste plaats de bedoeling om  de kinderen zelfstandig aan hun taken te laten werken, maar als ze vast zitten bij een taak ,kunnen ze uiteraard wel  op een woordje uitleg rekenen van de juf.
Wanneer de kinderen klaar zijn met hun huiswerk mogen ze terug naar de opvang tot ze opgehaald worden door hun ouders.